Прости, Ratatype не работает на мобильном. Пожалуйста, используй компьютер.
Научись печатать вслепую

Приготовься печатать. Поехали!

Kazimierza Dolnego nie da się porównać z żadnym innym miejscem w Polsce. Jego wyjątkowe walory urbanistyczne są rezultatem harmonijnego wkomponowania architektury w urozmaicony pejzaż. Centrum miejscowości leży w prześlicznej dolinie, otoczonej wysokimi na kilkadziesiąt metrów zalesionymi wzgórzami, przeoranymi przez głębokie lessowe wąwozy. Kameralność, urzekający wdzięk starej zabudowy i artystyczny klimat składają się na niezapomniany nastrój miasteczka.
скорость
0 зн./мин
Точность
100%
заново